Tak dla ustawy, czyli 414 „ZA”

Tak dla ustawy, czyli 414 „ZA”

maj 4, 2021 | Aktualności

25 lutego br., w trakcie 26. posiedzenia Sejmu RP głosowano nad przyjęciem całości ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw głosowało 454 posłów. 414 z nich było za przyjęciem ustawy, 15 było przeciw, a 25 wstrzymało się od głosu. Po tym głosowaniu ustawa trafiła do Senatu.