Grafika przedstawia niebieski napis: "Aktualności"
Tak dla ustawy, czyli 414 „ZA”

Tak dla ustawy, czyli 414 „ZA”

25 lutego br., w trakcie 26. posiedzenia Sejmu RP głosowano nad przyjęciem całości ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw głosowało 454 posłów. 414 z nich było za przyjęciem ustawy, 15 było przeciw, a...

UTO w ustawie

UTO w ustawie

5 stycznia 2021 r., do Rządowego Centrum Legislacji wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z wnioskiem o rozpatrzenie projektu przez komisję prawniczą. W dokumencie zaproponowano...