zasilane przez

zasilane przez word białystok

Grafika przedstawia białą ikonę Youtube
Grafika przedstawia białą ikonę Instagrama
Grafika przedstawia białą ikonę Twittera
Grafika przedstawia białą ikonę Facebooka
Grafika przedstawia niebieski napis: "Aktualności"
Tak dla ustawy, czyli 414 „ZA”

Tak dla ustawy, czyli 414 „ZA”

25 lutego br., w trakcie 26. posiedzenia Sejmu RP głosowano nad przyjęciem całości ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw głosowało 454 posłów. 414 z nich było za przyjęciem ustawy, 15 było przeciw, a...

UTO w ustawie

UTO w ustawie

5 stycznia 2021 r., do Rządowego Centrum Legislacji wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z wnioskiem o rozpatrzenie projektu przez komisję prawniczą. W dokumencie zaproponowano...

Grafika przedstawia biały napis: "Nasza Misja"

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku to znacznie więcej niż miejsce, gdzie można zdać egzamin na prawo jazdy lub zmniejszyć liczbę punktów karnych. Prowadzimy wiele działań na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, które odpowiadają na aktualne problemy społeczne w tym zakresie.

W roku 2020 – widząc ogromny wzrost zainteresowania­ Polaków hulajnoga­mi elektrycznymi – postanowiliśmy zająć się tą kwestią, która wówczas nie była jeszcze prawnie uregulowana. Zorganizowaliśmy konferencję z udziałem specjalistów. Wprowadzeniem do rozmowy był wyprodukowany przez nas krótki film szkoleniowy poruszający problemy związane z brakiem przepisów prawa w tej materii, w którym przedstawiliśmy propozycję Kodeksu Dobrych Praktyk dla użytkowników hulajnóg elektrycznych. Wypracowa­ne w trakcie dyskusji wnioski przekaza­liśmy posłom z Sejmowej Komisji Infrastruktury, pracującym nad prawnym uregulowaniem kwestii hulajnóg.

Celem istnienia niniejszej strony jest zebranie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie korzystania z hulajnóg elektrycznych w świetle przepisów prawa, które zaczną obowiązywać już 20 maja br.

I tu prośba do Ciebie, drogi Gościu: Jeśli przeglądając zebrane tu informacje uznasz, że nadal jest coś co nie zostało przez nas omówione – napisz do nas. Chętnie wyjaśnimy wszystkie wątpliwości.

 

Celem istnienia niniejszej strony jest zebranie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie korzystania z hulajnóg elektrycznych w świetle przepisów prawa, które zaczną obowiązywać już 20 maja br.

I tu prośba do Ciebie, drogi Gościu: Jeśli przeglądając zebrane tu informacje uznasz, że nadal jest coś co nie zostało przez nas omówione – napisz do nas. Chętnie wyjaśnimy wszystkie wątpliwości.

 

Grafika przedstawia niebieski napis: "Multimedia"

Bezpieczna jazda hulajnogami elektrycznymi

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo
razem z nami!

Niebieski napis "Partner Strategiczny"
Grafika przedstawia logo "Podlaskie". Składa się z napisu "Podlaskie" oraz żubra wykonanego z kolorowych kwadratów. Wygląda jakby był zrobiony z małych pikseli
Grafika przedstawia niebieski napis "Nasi partnerzy"