Ustawa hulajnogowa podpisana i opublikowana!

Ustawa hulajnogowa podpisana i opublikowana!

30 marca 2021 r., powrócono w Sejmie do prac nad tzw. ustawą hulajnogową. Głosowano nad ośmioma zgłoszonymi przez Senat poprawkami i dwie z nich posłowie przyjęli. Uchwalona ustawa została przesłana do Prezydent, który podpisał ją 14 kwietnia (TU informacja Kancelarii...
Tak dla ustawy, czyli 414 „ZA”

Tak dla ustawy, czyli 414 „ZA”

25 lutego br., w trakcie 26. posiedzenia Sejmu RP głosowano nad przyjęciem całości ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw głosowało 454 posłów. 414 z nich było za przyjęciem ustawy, 15 było przeciw, a 25 wstrzymało się od głosu. Po...
UTO w ustawie

UTO w ustawie

5 stycznia 2021 r., do Rządowego Centrum Legislacji wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z wnioskiem o rozpatrzenie projektu przez komisję prawniczą. W dokumencie zaproponowano zmianę niektórych definicji...